O nas

Nasze Stowarzyszenie, Górnośląski Klaster Kreatywny, zostało założone w 2009 roku, a po czasowym zawieszeniu reaktywowaliśmy je w 2012 roku. Wraz z reaktywacją zmienił się skład organizacji, zainicjowaliśmy także nowe obszary działalności. Nasza aktywność w GKK skupia się wokół tworzenia przestrzeni wymiany doświadczeń i rozwoju, przede wszystkim dla młodych ludzi. W swoich projektach stawiamy na wykorzystanie nowych mediów i współpracę z pasjonatami. Myśląc o rozwoju i innych korzyściach, płynących z podejmowanych działań, zawsze staramy się pamiętać w równym stopniu o odbiorcach, jak i twórcach.


Do najsilniej angażujących realizacji GKK zaliczamy inicjatywę interaktywnej mapy reportaży Mapa Miejsc Ciekawych oraz wydawanie magazynu Reflektor (portal internetowy oraz magazyn w formie elektronicznej). Mapa Miejsc Ciekawych to projekt, który skłania uczestników do zaangażowania w życie swoich miast i miasteczek. W ramach Mapy... powstawały literackie, fotograficzne i graficzne reportaże opowiadające o interesujących i często niestety zapomnianych - historycznych i współczesnych miejscach, postaciach i wydarzeniach z terenu woj. śląskiego. Projekt trwał ponad dwa lata, uczestniczyła w nim prawie setka osób. 


Na magazyn Reflektor składają się dwa obszary działań: od 2010 roku prowadzimy portal internetowy a w 2013 i 2014 roku wydaliśmy kilka numerów czasopisma. Obszarem tematycznym, wokół którego dziś skupia się działalność Reflektora jest kultura i sztuka. Dawniej więcej miejsca zajmowały też kwestie społeczne, promocja lokalnych artystów i Śląska.


Nasz zespół tworzą osoby o dużym doświadczeniu w prowadzeniu działań kulturalnych, artystycznych, działań o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, a także związanych naukowo lub zawodowo z mediami i nowoczesnymi technologiami. Jesteśmy absolwentami nauk społecznych, kulturoznawstwa, ekonomii, zarządzania, historii, filologii polskiej i obcych. Kochamy Śląsk.